obrázek - RS-Servis

RS-SERVIS

odvoz/dovoz materiálů, sutě a odpadů

Dispečink
+420 603 534 225

Odvoz stavební sutě

(číslo odpadu 170102, 170107)

Co všechno je stavební suť?

Aby odpad mohl být uznán jako stavební suť smí obsahovat pouze:

Co není stavební sutí?

Do stavební sutě nepatří:

Objem kontejneru pro odvoz stavební sutě je 6 m3. Pro odvoz střešních tašek je možné přistavit kontejner o objemu 9 m3.

UPOZORNĚNÍ

V případě, že zákazník nedodrží předem dohodnutou „kvalitu" odpadu, nebo bude naložen jiný odpad než bylo dojednáno, bude cena upravena. Pokud k dohodě o ceně nedojde odmítá firma RS-servis odpad převzít.

Dále také upozorňujeme, že je zakázáno neodborně manipulovat s kontejnerem (např. za pomocí bagru apod.) nebo v kontejneru odpad spalovat. Při poškození kontejneru budeme požadovat úhradu vzniklé škody.

Internetové služby zajišťuje Ing. Radek Souček