JANA ČERNOHUBÁ RS-Servis

Odvezeme a zlikvidujeme sutě a odpad, dovezeme sypký stavební materiál

Využijte náš strojový park, naše vybavení a především naše dlouholeté zkušenosti ku svému prospěchu.

Od 1998

RS-Servis


Na trhu působíme již od roku 1998. Od samého začátku se specializujeme na službu „Odvoz a likvidace odpadů“. Jsme vlastníky “Souhlasu k provozování zařízení pro výkup, shromažďování a využití odpadu“.

Naše firma poskytuje služby nejen velkým i malým stavebním firmám, městským a obecním úřadům, ale také občanům a drobným živnostníkům.

Služby

Rádi Vám pomůžeme

Využijte náš strojový park, naše vybavení a především naše dlouholeté zkušenosti ku svému prospěchu.

Dovoz, odvoz a likvidace materiálu

Našim klientům poskytujeme jeho dovoz, odvoz a likvidaci. Podívejte se do naší nabídky sortimentu materiálu.

Odvoz a likvidace stavební sutě

Poskytujeme odvoz a likvidace stavební sutě. Poradíme vám, co do ní nepatří.

Odvoz zeminy

Poskytujeme odvoz zeminy. Poradíme vám, co do ní nepatří.

Odvoz a likvidace odpadu

Poskytujeme odvoz a likvidaci komunálního a velkoobjemového odpadu. Podívejte se, co do něj nepatří.

Recyklace skla

Pro své klienty zajišťujeme shromažďování skleněného odpadu a poté jeho ekologické zpracování.

Likvidace eternitu

Likvidace eternitu na klíč, důvěřujte profesionální likvidaci a ochraňte své zdraví.

Využijte náš strojový park

Využijte u nás recyklaci skla

Odebereme od Vás jakékoliv množství skla, resp. skleněného odpadu. Zajistíme jeho svoz a pak jeho následnou recyklaci. 

 Jediné co proto musíte udělat je zajistit si přistavení našeho kontejneru k Vám na místo určení.