obrázek - RS-Servis

RS-SERVIS

odvoz/dovoz materiálů, sutě a odpadů

Dispečink
+420 603 534 225

Odvoz komunálního a velkoobjemového odpadu

(číslo odpadu 200301, 200307)

Co všechno patří do komunálního odpadu?

Komunálním odpadem se rozumí lidově řečeno:

Co do komunálního odpadu nepatří?

Mezi komunální odpad nepatří:

Objem kontejnerů používaných pro tento druh odapdu je v rozmezí 6 až 20 m3. Ukázky kontejnerů jsou uvedeny níže.

 

 

Odvoz komunálního odpadu včetně sutě a zeminy

(číslo odpadu 170904, 200307)

 

Tímto odpadem se rozumí v podstatě “MIX“ komunálního odpadu (viz. výše) a stavební sutě a zeminy.

Objem kontejnerů používaných pro tento druh odapdu je v rozmezí 6 až 20 m3.


Ukázky typů kontejnerů, které jsou pro Vás k dispozici:

UPOZORNĚNÍ

V případě, že zákazník nedodrží předem dohodnutou „kvalitu" odpadu, nebo bude naložen jiný odpad než bylo dojednáno, bude cena upravena. Pokud k dohodě o ceně nedojde odmítá firma RS-servis odpad převzít.

Dále také upozorňujeme, že je zakázáno neodborně manipulovat s kontejnerem (např. za pomocí bagru apod.) nebo v kontejneru odpad spalovat. Při poškození kontejneru budeme požadovat úhradu vzniklé škody.

Internetové služby zajišťuje Ing. Radek Souček