obrázek - RS-Servis

RS-SERVIS

odvoz/dovoz materiálů, sutě a odpadů

Dispečink
+420 603 534 225

Odvoz zeminy

(číslo odpadu 170504)

Co všechno je zemina?

Zeminou se rozumí především hlína a případně kamení.

Co nepatří mezi zeminu?

Mezi zeminu nepatří:

Objem kontejneru pro odvoz zeminy je 6 m3.

UPOZORNĚNÍ

V případě, že zákazník nedodrží předem dohodnutou „kvalitu" odpadu, nebo bude naložen jiný odpad než bylo dojednáno, bude cena upravena. Pokud k dohodě o ceně nedojde odmítá firma RS-servis odpad převzít.

Dále také upozorňujeme, že je zakázáno neodborně manipulovat s kontejnerem (např. za pomocí bagru apod.) nebo v kontejneru odpad spalovat. Při poškození kontejneru budeme požadovat úhradu vzniklé škody.

Internetové služby zajišťuje Ing. Radek Souček