Odvoz a likvidace stavební sutě a odpadů

Odvoz sutě a odpadů

Poskytujeme odvoz a likvidaci stavební sutě a odpadů

Firma RS-Servis je vlastníkem „Souhlasu k provozování zařízení ke sběru odpadů“ vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje.

Na likvidaci odpadů přistavujeme kontejnery o velikosti 3-14 m3.

Odvoz stavební sutě

Poskytujeme odvoz stavební sutě. Poradíme vám, co do ní nepatří.

Odvoz zeminy

Poskytujeme odvoz zeminy. Poradíme vám, co do ní nepatří.

Odvoz odpadu

Poskytujeme odvoz komunálního a velkoobjemového odpadu. Podívejte se, co do něj nepatří.

Využijte náš strojový park