Odvoz a dovoz materiálu

Dovoz recyklátů různých frakcí, dále se zabýváme likvidací eternitu

Prohlédněte si náš sortimen

Písek tříděný

Nejvhodnější k využití je do betonu či malty.

Dodávané frakce jsou:

Kačírek praný / nepraný

Využití je nejčastěji do drenáží nebo chodníků.

Dodávané frakce jsou:

Štěrk - přírodní těžené kamenivo

Nejčastější využití je do komunikací, pod zámkovou dlažbu či základovou desku.

Dodávané frakce jsou:

Štěrk - struskové kamenivo

Nejčastější využití je do komunikací, pod zámkovou dlažbu či základovou desku.

Dodávané frakce jsou:

Využijte náš strojový park